Студентски комплекс „Юндола” на Лесотехническия университет | Учебно-опитно горско стопанство “Г. Ст. Аврамов” - Юндола | uogs.eu

Национално състезание на най-добрите дървосекачи в България

dyrvosekachi

     Национално състезание на най-добрите дървосекачи в България ще се проведе на Юндола. Домакин ще бъде УОГС „Г. Ст. Аврамов” – Юндола, а състезанието ще се проведе на 16 юни 2016г. (четвъртък). Организатор е фирма “АНДРЕАС ШТИЛ” ЕООД, която е официален представител на марката STIHL за България.

      Право на участие имат най-добрите дървосекачи от шестте държавни горски предприятия в страната и първенците на двете учебни стопанства – Юндола и Бързия към Лесотехническия университет.

     Специална комисия ще оценява състезателите в пет основни дисциплини – поваляне, монтаж на верига, комбинирано рязане, прецизно рязане и кастрене.

Търг с явно наддаване – Заповед №8/06.03.2014г.

tyrg

   На 19.03.2014 година от 11.00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за възмездно ползване на дървесина чрез продажба на прогнозни количества дървесина.

част 1

част 2

част 3

 

На 11.12.2013г., от 11,00ч. ще се проведе търг

tyrg

1

2

3

4

Лесоустройствен проект на УОГС “Георги Ст. Аврамов”

gora_priroda

Лесоустройствен проект на УОГС “Георги Ст. Аврамов”

Годишен план за ползване на дървесина на УОГС “Г. Ст. Аврамов” за 2014 година

gp

Част 1

Част 2

Част 3

Правилник за прилагане на Закона за горите

Правилник за прилагане на Закона за горите

Правилник за прилагане на Закона за горите

Правилник за прилагане на Закона за горите

Заповед №43/09.09.2013год.

Mountain.jpg

Част 01

Част 02

Част 03

 

Закон за горите

zg

Закон за горите

Закон за лова и опазване на дивеча

zld

Закон за лова и опазване на дивеча

УОГС „Г. Ст. Аврамов” – Юндола

                   

Слайдшоу

Архиви

Лесотехнически университет (ЛТУ) – София

Лесотехнически университет (ЛТУ) – София